DOOSAN Digital Inovation

业务解决方案

 1. Home
 2. 业务解决方案
 3. 业务核心解决方案

PLM

提供基于3D的R&D业务创新

提供横跨PLM咨询、系统开发及R&D业务领域的IT服务。拥有大量斗山旗下公司PLM构建项目经验,了解挖掘机、铲车、机床、发动机、液压设备、叉车等各种制造业务并保有服务案例。

Best Practice

 • Doosan Infracore

  GPDM升级

 • Doosan Infracore

  GPDM构建

 • Doosan Engine PLM第一阶段构建

 • Doosan Engine PLM 1第一阶段升级

 • 斗山重工业 E6 PLM构建

 • Doosan Infracore

  Engineering 构建系统